4 anos ago

Aviso legal


Este sitio web é propiedade de Datail Technologies S.L., propietario do C.I.F. número B70610514 e enderezo na rúa Betanzos, 2 1º Izq, 15004 da Coruña e inscrito no Rexistro Mercantil da Coruña, tomo 3.172, do expediente, folio 187, páxina número C-59.199.

Para calquera dúbida ou proposta, pode poñerse en contacto connosco no enderezo de correo electrónico info@datail.io ou por teléfono (+34) 910 053 989.

Esta páxina web réxese pola normativa aplicable exclusivamente en España e na área que comprende a Unión Europea, estando suxeita a ela tanto os nacionais como os non nacionais que usen esta páxina web.

O acceso ao noso sitio web por parte do usuario é gratuíto e está suxeito a lectura previa e á aceptación plena, expresa e sen reservas destas condicións xerais de uso vixentes no momento do acceso, que lle pedimos que lea detidamente. O usuario, cando usa o noso portal, os seus contidos ou servizos, acepta e sométese expresamente ás condicións xerais de uso do mesmo. Se o usuario non está de acordo con estas condicións de uso, deberá absterse de utilizar este portal e operar a través del.

Datail Technologies Sociedade Limitada pode, en calquera momento e sen previo aviso, modificar a presentación e configuración do noso sitio web, ampliar ou reducir servizos e incluso eliminalos da Rede, así como os servizos e contidos proporcionados, todo unilateralmente e sen previo aviso.

A. PROPIEDADE INTELECTUAL

Todo o contido, textos, imaxes, marcas comerciais e códigos fonte son propiedade de nós ou de terceiros cuxos dereitos de explotación foron adquiridos e están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

O usuario só ten dereito ao seu uso privado sen ánimo de lucro e precisa autorización expresa para modificar, reproducir, explotar, distribuír ou exercer calquera dereito do seu propietario.

B. CONDICIÓNS DE ACCESO

O acceso ao noso sitio web é gratuíto e non require subscrición nin rexistro previo.

O envío de datos persoais implica a aceptación expresa por parte do usuario da nosa política de privacidade, coa habilitación da respectiva comprobación no momento do envío dos seus datos.

O usuario debe acceder ao noso sitio web de acordo coa boa fe, as regras de orde pública e estas condicións xerais de uso. O acceso ao noso sitio web realízase baixo a exclusiva e exclusiva responsabilidade do usuario, que será responsable en todos os casos dos danos que poidan causarse a terceiros ou a Datail Technologies Sociedad Limitada.

Tendo en conta a imposibilidade de controlar a información, contidos e servizos contidos noutras páxinas web ás que se pode acceder a través das ligazóns que a nosa páxina web poida poñer á súa disposición, informámoslle que estamos exentos de calquera responsabilidade por danos de calquera tipo que poidan derivarse do uso destas páxinas web, fóra da nosa empresa, por parte do usuario.

Coa aceptación deste aviso legal, o cliente, a través do seu administrador, está facultado para enviar invitacións a outros usuarios, estean vinculados á súa empresa ou teñan a natureza de provedores ou colaboradores externos, para que poidan acceder a plataforma Datail. Unha vez aceptada a invitación, o novo usuario deberá aceptar expresamente esta política de privacidade e aviso legal, podendo a partir de entón xestionar os seus propios datos segundo o disposto na mesma.

C. RESPONSABILIDADES

Ao poñer esta páxina web a disposición do usuario, queremos ofrecer un servizo de calidade, empregando a máxima dilixencia na súa prestación, así como nos medios tecnolóxicos empregados. Non obstante, non seremos responsables da presenza de virus e outros elementos que de calquera xeito poidan danar o sistema informático do usuario.

Non garantimos que a dispoñibilidade do servizo sexa continua e ininterrompida.

Prohíbese ao usuario calquera tipo de acción no noso portal que cause unha sobrecarga operativa excesiva nos nosos sistemas informáticos, así como a introdución de virus, a instalación de robots ou software que altere o normal funcionamento do noso sitio web ou, en última instancia, poida causar danos nos nosos sistemas informáticos.

O usuario asume toda a responsabilidade derivada do uso do noso sitio web e recoñece que entendeu toda a información relativa ás condicións de uso do noso portal, sendo suficiente para a exclusión de erros neles e, polo tanto, aceptaos. completa e expresamente.

Arrow-up